Om Synproblem

Närsynthet
Är ett synfel som gör att man ser bra på nära håll men inte på långt håll. Närsynthet är oftast ärftligt.Om ögat är något för långt bryts ljuset till en punkt framför näthinnan. Med minusglas som sprider ljusstrålarna får man en bild som är fokuserad på näthinnan. Är man närsynt kan man ofta se mycket bra på nära håll genom att ta av sig glasögonen.

Översynthet
Översynthet eller långsynthet innebär att man ser dåligt på nära håll. Besvär vid måttlig eller stark översynthet är trötthet, huvudvärk och oksarp syn vid nära avstånd. Ett översynt öga är något för kort. En bild bryts bakom näthinnan istället för att brytas precis på näthinnan som ett fungerande öga gör och det gör att man ser suddigt. En översynt person kan se bra på långt håll men inte på nära håll. Översynthet är motsatsen till närsynthet och kompenseras med plusglas som liksom ett förstoringsglas samlar ljusstrålarna.

Astigmatism
Astigmatism kallas även brytningsfel och orsakas ofta av en onormal krökning av hornhinnan. Astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer. Ofta kan synskadan åtgärdas med toriska glasögonlinser. Astigmatism kan oftast lätt kompenseras med glasögonlinser som fått en lagom cylindrisk slipning. Dessa glas kallas även toriska glas.

Ålderssynthet
Linsen i ögat är till en början elastisk och man kan 'ställa om' synen för att se bra på nära håll. När man passerat 40- 45- årsåldern upptäcker många att 'armarna inte längre räcker till'. Förmågan att anpassa ljusbrytningen för att se på nära håll har avtagit och man behöver kompensera med läsglas.

De vanligaste ögonsjukdomarna:

Åldersförändringar i gula fläcken
Gula fläcken kallas det område mitt i ögats näthinna där man ser som skarpast. När man blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket kan leda till att man får svårt att se skarpt.Det finns två sorters åldersförändringar i gula fläcken, torra och våta.Torra förändringar är vanligast och beror på att celler i gula fläcken slutar att fungera. Våta förändringar beror på att det utvecklas nya blodkärl bakom näthinnan som läcker in blod och vätska under gula fläcken. Sjukdomen leder inte till blindhet. Man kan fortsätta att leva ett aktivt liv, speciellt om synen bara är sämre på ena ögat. Förändringar på Gula fläcken uppträder vanligast efter 65-årsåldern och tilltar i frekvens när man blir riktigt gammal.

Det vanligaste symtomen på torra åldersförändringar är att man under lång tid får sämre synskärpa. Man behöver starkare ljus när man läser och bokstäver eller delar av bokstäver faller bort.Detta är den vanligaste formen och kan inte behandlas. Det vanligaste symtomet på våta åldersförändringar är att synen snabbt förändras och blir sämre. Saker som man tittar på kan till exempel se krokiga eller förvrängda ut. Den här formen ger svårare besvär men kan idag ofta behandlas med läkemedel.

Gråstarr
Gråstarr är när den normalt genomskinliga ögonlinsen blir grumlig pga att linsens celler dör och blir grå. Detta leder till att ljuset hindras från att nå näthinnan. Detta är en åldersförändring och drabbar vanligast äldre. Symtomen är en långsam synnedsättning samt en ökad ljuskänslighet. Gråstarr opereras under lokalbedövning med ögondroppar och är den vanligaste ögonoperationen i Sverige. Idag opereras i stort sett alltid en ny konstgjord lins in i ögat och resultatet brukar bli mycket bra.

Grönstarr
Grönstarrr (Glaukom) kan vara kronisk eller akut. Båda formerna är allvarliga ögonsjukdomar och gör att synnerven i ögat försämras på grund av skador i näthinnan. Sjukdomen kan leda till att man får sämre syn och i värsta fall, om man inte får behandling, blir blind. Orsaken till både kronisk och akut grönstarr är inte helt känd, men gemensamt för de båda formerna är att cirkulationen i synnervens kärl blir sämre. Vilket ofta beror på att det är för högt tryck i ögat. Trycket uppstår när den vätska som transporterar näring till ögat och för bort slaggprodukter, inte rinner bort som det ska. Det gäller att snabbast möjligt få hjälp vilket är att få trycknedsättande medicin, för de skador som har uppkommit är bestående. Det är främst äldre personer som får grönstarr. Sjukdomen kan vara ärftlig. Om du vet att du har sjukdomen i släkten är det extra viktigt att låta en ögonläkare kontrollera dina ögon runt 60 års åldern.